Dnia 12 marca odbyła się druga w tym roku szkolnym akcja krwiodawcza zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi w ZSO w Bobowej. Świadomość młodych ludzi jest coraz szersza, chęci są coraz większe, a najbardziej cieszy fakt, że osób, które chcą nieść pomoc przybywa. Cieszymy się również z tego, że poza dyrekcją, nauczycielami, uczniami i absolwentami naszej szkoły do akcji dołączają kolejni  krwiodawcy z lokalnego środowiska, by podzielić się z innymi tym, co najcenniejsze. Serdecznie dziękujemy.