W drugim tygodniu października gościliśmy w naszej szkole pana Filipa Tohla - gorlickiego adwokata. Pan mecenas przeprowadził z uczniami warsztaty z zakresu edukacji prawnej w obszarze odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przemocy psychicznej i ceberprzemocy. Jak zostało wyjaśnione, osoba nieletnia nie jest bezkarna. Wszelkie zasady postępowania w przypadku przekroczenia prawa wyjaśnia Kodeks Karny, którym osoby nieletnie także są objęte. Dotyczy to zarówno zniszczenia mienia, jak i przekroczenia barier psychicznych, w tym cyberprzemocy. Bardzo dziękujemy panu mecenasowi za ciekawe przeprowadzone warsztaty.