02209707Zafascynowani możliwością kreślenia krzywych na arkuszu kalkulacyjnym - funkcja parametryczna i wykres punktowy - postanowiliśmy zrealizować to zadanie za pomocą "klocków". Powstało kilka projektów, mniej lub bardziej udanych i mnóstwo rysunków. Wersje stabilne "kręciołków" (nie rozsypały się) zostaną zaprezentowane szerszej publiczności w najbliższym czasie. W galerii fotki i filmiki.