Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

17 września przypada 80 rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Z tej okazji o godzinie 10.00 w naszej szkole zawyła syrena alarmowa na wspomnienie prawie 22,5 tys. oficerów, policjantów oraz urzędników państwowych poległych i pomordowanych na Wschodzie. Miejsce pochówku ponad 7 tys. z nich do dziś jest nieznane.

Młodzież uczciła pamięć poległych bohaterów minutą ciszy!

17 września 1939 roku Armia Czerwona  wkroczyła na tereny II Rzeczypospolitej, położonej na wschód od linii Narew - Wisła - San. Złamała w ten sposób pakt o nieagresji, zawarty pomiędzy Polską a Rosją sowiecką w 1932 roku. Działania te były efektem tajnego załącznika do paktu Ribbentrop - Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał „strefy interesów Niemiec i ZSRR” na terytorium Polski. Dla naszej ojczyzny był to pakt zabójców.

Związek Sowiecki zagarnął obszar ponad 190 tys. km ² z ok. 13 mln mieszkańców - była to ponad połowa powierzchni ówczesnej Polski. Po napaści, władze sowieckie aresztowały ponad 200 tys. Polaków. Masowe wywózki na Syberię objęły ok. 1 350 000 naszych rodaków.

Gościmy

Odwiedza nas 576 gości oraz 0 użytkowników.