Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W związku z interpelacją Radnego powiatu gorlickiego w sprawie powołania Młodzieżowe Rady Powiatu Gorlickiego rusza w naszej szkole kampania informacyjna, której celem jest zapoznanie się Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkich uczniów naszej szkoły z ideą funkcjonowania takiej rady. O formach i sposobach konsultacji będziemy informować uczniów przez przedstawicieli SU, po opracowaniu strategii działania takiej kampanii.

Młodzieżowa Rada Powiatu Gorlickiego to miejsce dla młodych, aktywnych ludzi! Jest to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Zadaniem Młodzieżowej Rady Powiatu jest przedstawianie organom samorządowym głosu młodzieży ze wszystkich szkół prowadzonych przez powiat gorlicki do którego należy również nasza szkoła. Głównym cele jej działalności jest praca na rzecz aktywizacji, integracji młodzieży naszego powiatu, kształtowania postaw demokratycznych i upowszechniania idei samorządności wśród młodych ludzi. Działania organizowane przez Radę są bardzo różnorodne: od spotkań młodzieżowych przez akcje i projekty obywatelskie, charytatywne, sportowe, kulturalne, proekologiczne, okolicznościowe aż po edukacyjne. MRPG tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych wybierani w demokratycznych wyborach.

Ewentualne sugestie i własne propozycje co do aktywności społecznej i publicznej takiej Rady oraz zamieszczonych projektów dokumentacji będzie można zgłaszać na zajęciach z wychowawcą, które będą poświęcone tej tematyce. Wszystkie one zostaną zebrane przez Samorząd Uczniowski i przekazane do Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Projekt dokumentacji dotyczącej procedury wyborów (statut, ordynacja wyborcza, regulamin) został zamieszczony z załączniku.

Gościmy

Odwiedza nas 365 gości oraz 0 użytkowników.