UNICEF Polska to kolejna organizacja, z którą szkoła nawiązała współpracę. Jest to stowarzyszenie, które jako organizacja humanitarna działa na rzecz dzieci. Akcje edukacyjne UNICEF dotyczą tematyki praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, bezpieczeństwa dzieci, a także kwestii środowiskowych. Szkoły w ciągu każdego półrocza realizują inne działania wyznaczane przez UNICEF, których realizacja powinna być uwidoczniona w szkole. Szkolną koordynatorką współpracy jest pani Marzena Jamróz. Jest to dla nas wielka szansa na wzrost świadomości w kwestii pomocy humanitarnej, a także wsparcie przy realizacji projektu ERASMUS+ “SOS: It’s time to take action for technology addiction”.