W ostatni piątek kwietnia nasi maturzyści zakończyli rok szkolny. Po trzech lub czterech, jakże niezwykłych latach nauki, które z uwagi na pandemię raz były stacjonarne, raz zdalne, nadszedł czas pożegnania. Maturzyści, po raz ostatni w asyście pocztu sztandarowego, udali się na Mszę Św. uroczyście celebrowaną przez ks. Jarosława Kokoszkę.

Druga część uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się maturzyści i ich rodzice, zaproszeni goście, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas młodszych. Tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w krótkich, aczkolwiek bardzo serdecznych, a czasem zabawnych słowach pożegnali swoich nauczycieli, podziękowali im za przekazaną wiedzę, za wychowanie, za cierpliwość, otwartość, życzliwość. Słowa podziękowania skierowali również do pracowników administracji i obsługi oraz do rodziców. Wzruszające chwile przeżyli rodzice, którym ich dorosłe już dzieci wręczyły kwiaty.

Z rąk Dyrektora Szkoły Urszuli Jabłońskiej i Wychowawców: Magdaleny Zabielny, Angeliki Kowalskiej i Anny Libront odebrali świadectwa, statuetki i medale za zaangażowanie w życie Szkoły. Rodzicom uczniów wyróżnionych wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne. Bardzo uroczystym momentem akademii było przekazanie Sztandaru Szkoły młodszemu rocznikowi. Maturzyści otrzymali od żegnających ich kolegów z klas trzecich życzenia sukcesów, słonika na szczęście i zapewnienia, że pozostaną zarówno w ich pamięci, jak i na kartach historii Szkoły. Kolejną częścią pożegnania było uroczyste zasadzenie drzewka klasowego i spotkanie z wychowawczyniami w klasach, gdzie nie obyło się bez słów wdzięczności i chwil pełnych wzruszeń.

Kochani Absolwenci ZSO A.D. 2022 życzymy Wam w imieniu całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności na maturze oraz w całym Waszym dorosłym życiu.