W dniu 4 maja 2022 r. Starosta Gorlicki – Pani Maria Gubała – zarządziła wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Gorlickiego. Celem działania tego organu jest m.in. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodzieży w lokalnym środowisku, reprezentowanie jej interesów, współpraca z samorządami uczniowskimi, a także promocja kultury, ochrona środowiska, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych.

Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z Ordynacją Wyborczą Rady Powiatu Gorlickiego. Według niej Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Bobowej przysługuje 2 mandaty (ich ilość zależy od liczebności uczniów danej szkoły). Wybory są równe, bezpośrednie i tajne – każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. W naszej Szkole wybory odbędą się we wtorek 24 maja 2022 r. Po zakończeniu wyborów Komisja przeliczy głosy, uzupełni protokół wyborów i ogłosi ich wyniki. Karty z głosowania wraz z protokołem zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

Młodzieżowej Radzie Powiatu Gorlickiego życzymy powodzenia w pracy na rzecz społeczności lokalnej.