W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizowała przedsięwzięcie „Bo(m)bowa wyprawa, kompetencji poprawa” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Główną tematyką projektu „Bo(m)bowa wyprawa - kompetencji poprawa” była sytuacja młodych ludzi na europejskim rynku pracy, analizowana przez pryzmat dwóch odmiennych krajów unijnych – Polski oraz Grecji. W ramach projektu zrealizowane zostały dwie zagraniczne mobilności we współpracy ze szkołą partnerską PyrgetosGeneral High School w Grecji. W każdej z nich udział wzięło po 18 uczniów oraz 2 opiekunów. Pierwsza z nich odbyła się między 14 a 23 września 2021 roku, natomiast druga między 3 a 12 maja 2022 roku. Do tego należy także doliczyć po dwa dni podróży. W ramach mobilności młodzież realizowała program zajęć merytorycznych we współpracy z grecką młodzieżą, a także atrakcyjny program edukacyjno-kulturowy, który pozwolił lepiej poznać Grecję i jej dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Celem głównym odbywających się w ramach przedsięwzięcia mobilności było ułatwienie jego uczestnikom wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje kluczowe, umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które zostały potwierdzone konkretnymi certyfikatami i wyróżnią ich na tle swoich rówieśników. Uczniowie, którzy zdobyli cenne międzynarodowe doświadczenie niewątpliwie wzmocnili swoje aspiracje zawodowe oraz ciekawość świata. Wpłynie to pozytywnie na ich rozwój w latach kolejnych.

Był to pierwsze przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ale nie ostatnie. W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizować będzie działanie „Bo(m)bowa wyprawa, kompetencji poprawa część druga” w ramach którego do Grecji wyjedzie 20 uczniów oraz 4 nauczycieli i pozwoli na intensyfikację rozwoju kolejnej grupy uczniów. Równolegle dla działań dedykowanych uczniom Liceum nasza szkoła realizuje również projekty w ramach otrzymanej Akredytacji Erasmusa, która gwarantuje cykliczne wyjazdy mobilnościowe na zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Technikum. Pierwsze z nich odbędzie się również w roku szkolnym 2022/2023.