Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, będziemy realizować przedsięwzięcie numer 2021-1-PMU-4087 pt. „Bo(m)bowa wyprawa, kompetencji poprawa - część druga”. W ramach tego projektu zaplanowana została mobilność zagraniczna do Grecji, w której udział weźmie 20 uczniów oraz 4 opiekunów.

Przewodnią tematyką projektu „Bo(m)bowa wyprawa - kompetencji poprawa - część druga” jest sytuacja młodych ludzi na europejskim rynku pracy, analizowana przez pryzmat dwóch odmiennych krajów unijnych – Polski oraz Grecji. Kraje te, reprezentują nie tylko inną kulturę, czy sytuację gospodarczą, ale także tzw. starą i nową Unię. Chcemy, aby w ramach projektu młodzież mogła dzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i opiniami,  na temat powodów i uwarunkowań tych odmiennych sytuacji.        

Głównym celem projektu „Bo(m)bowa wyprawa - kompetencji poprawa - część druga” jest ułatwienie jego uczestnikom wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje, umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które będą potwierdzone konkretnymi certyfikatami i wyróżnią ich na tle  rówieśników.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego chętni do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu  proszeni  są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji dostępnym w gablocie szkoły oraz u wychowawców klas.  Poprawnie wypełnioną dokumentację  rekrutacyjną  należy złożyć  w terminie, do 2 września 2022 r. (do godziny 14.00) u Pani Agnieszki Gołyźniak lub wychowawcy klasy.