Dnia 10 listopada w ZSO w Bobowej odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprawa muzyczna, dekoracja oraz teksty prezentowane przez uczniów wprowadziły zgromadzoną społeczność szkolną w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

Prowadzący przybliżyli sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki narodowo-wyzwoleńczej. Przypomniano daty trzech rozbiorów Polski i najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o wolność. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym możemy żyć dzisiaj w wolnej Polsce.