Forum Profilaktyczno – Edukacyjne ,,Młodość Inaczej” organizowane jest w naszej szkole od 1996 roku. Jego pierwszym organizatorem była pani Małgorzata Grygiel. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, nawet w okresie pandemii, organizowano dla uczniów coroczne konkursy, spotkania, prelekcje dotyczące ważnych w dzisiejszym świecie problemów związanych z uzależnieniami, chorobami, trudnymi relacjami, komunikacją interpersonalną czy marnotrawstwem dóbr osobistych. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku zaproszone do współpracy zostały szkoły podstawowe.

Tegoroczne Forum „Młodość inaczej” pod hasłem „Daj Się Ponieść Marzeniom. NIE! Uzależnieniom” przebiegało wieloetapowo. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących m.in. hazardu, które były prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Gorlicach, oraz mechanizmów uzależnień z psychologiem szkolnym. Poza działaniami sportowymi młodzież naszej szkoły oraz młodzież z okolicznych szkół podstawowych wzięła udział w konkursie plastycznym i literackim pod tym samym hasłem co tegoroczne forum. Celem konkursu było zwrócenie uczniom uwagi na to, jaki ogromny potencjał posiadają, ile mają ukrytych talentów i zachęcenie młodych ludzi do ich poszukiwań i rozwijania. Szkolny Teatr Profilaktyczny wystawił sztukę pt.: „Niech runie mur”. W spektaklu poruszono ważne aspekty życia nastolatków, takie jak wpływ złych relacji, brak właściwej komunikacji, agresja rówieśnicza, ryzyko uzależnień, ukazując równocześnie dobre wzorce postępowania i twórczego rozwiązywania konfliktów. Specjalista w zakresie prawa i uzależnień, Pan Marek Szczotkowski, w bardzo ciekawy sposób przybliżył uczniom informacje o tym, jaki jest mechanizm uzależnień, jakie skutki niesie ze sobą nałóg, i że jest się narażonym na uzależnienie o różnym charakterze. Uświadomił wszystkim, że każdy z nas jest od czegoś uzależniony i nie są to tylko te ciężkie uzależnienia. Można być na przykład uzależnionym od napojów gazowanych, czy jedzenia słodyczy. To w końcu też nałóg. Podsumowanie prelekcji stanowiły zdania: „To nie otoczenie wciąga nas w nałóg, to my sami decydujemy się na to, że chcemy brnąć w jego konsekwencje. Ciągle zrzucamy winę na coś lub na kogoś, ale to tak naprawdę my sami jesteśmy winni naszym uzależnieniom”.

W naszej szkole gościliśmy także przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorlicach, Panią Anetę Honek, która umożliwiła uczniom sprawdzenie, jak mogą na nich wpłynąć alkohol i narkotyki poprzez założenie alkogogli lub narkogogli. Jesteśmy wdzięczni Pani Anecie za obrazowo przedstawione i cenne informacje. Warto przypominać o tym, że uzależnienie nie prowadzi do niczego dobrego. Warto rozmawiać na ten temat, wskazywać osoby i instytucje świadczące profesjonalną pomoc, wsparcie, leczenie. Przestrzegać przed pułapkami uzależnień, ukazując inne sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Dzięki życzliwości Urzędu Miejskiego w Bobowej, dla zwycięzców konkursów i ich uczestników zostały zakupione atrakcyjne nagrody. Na zakończenie Forum Sekretarz Gminy Bobowa Pani Zdzisława Iwaniec wraz z dyrektorem szkoły Panią Urszulą Jabłońską wręczyły uczniom nagrody i dyplomy. Pani Zdzisławie Iwaniec serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę, życzliwość i wsparcie.