19 kwietnia przypada rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, do której i my, społeczność szkolna ZSO się włączamy. Na znak naszej pamięci, wspólnoty i solidarności wszyscy będziemy przypinać sobie żółte żonkile- kwiaty, które są symbolem zbiorowej pamięci o wydarzeniach z 1943 roku. Właśnie w tym dniu nasi uczniowie pojawią się też na ulicach Bobowej i będą rozdawać symboliczne żonkile, wierząc, że pamięć o przeszłości jest jedną z wartości, które nas jednoczą.