Po roku nauki, zmagań, ciężkiej pracy, sukcesów i potyczek,  cała społeczność ZSO z pewnością wyczekiwała upragnionych wakacji.  Po Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza Jarosława Kokoszki, wszyscy udali się do budynku szkoły, by ostatni raz w tym roku szkolnym spotkać się z klasą i wychowawcą.

Uroczysta akademia zgromadziła młodzież, rodziców, dyrekcję, nauczycieli,  pracowników administracji i obsługi na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Urszula Jabłońska pogratulowała tym, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sukcesy w konkursach przedmiotowych różnego szczebla, zawodach sportowych, a także uczniom ze 100% frekwencją. Wszystkim wręczyła nagrody książkowe i medale ufundowane przez Radę Rodziców. Podkreśliła także, że empatia, determinacja i chęć pomocy spowodowały, że wspólnie udało nam się zrobić bardzo dużo dobrego dla potrzebujących. Podziękowania skierowała również do nauczycieli i pracowników naszej placówki, dziękując za cały rok poświęcenia i zaangażowania w życie szkoły.   W dalszej części uczniowie klas IbLO i Ia T zaprezentowali montaż słowno – muzyczny.

Uroczystość zakończyła się  spotkaniem uczniów z wychowawcami w klasach, podczas których nie zabrakło życzeń, ciepłych słów i pochwał.

Życzymy wszystkim uczniom wspaniałego oraz bezpiecznego wypoczynku. Do  zobaczenia czwartego września!

Niech żyją wakacje!