W tym roku wyjątkowo, bo 4 września, rozpoczął się kolejny rok szkolny. Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej inaugurowała go Mszą Świętą z udziałem pocztu sztandarowego szkoły oraz uroczystą akademią, przygotowaną przez klasy II a LO i II b T. Przypomniano podczas niej o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i jej ofiarach, dzięki którym możemy teraz żyć w wolnej Polsce.

Pani Dyrektor Szkoły ciepło powitała wszystkich zgromadzonych po wakacyjnej przerwie, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, zaczynających swoją edukacyjną przygodę na poziomie ponadpodstawowym. Złożyli oni tradycyjne już ślubowanie, poprzez które symbolicznie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że będzie to rok efektywnej pracy, która umożliwi każdemu jak najlepszy rozwój.