,,Wszyscy powinniśmy troszczyć się o przyszłość, bo w niej spędzimy resztę życia”
Charles Kettering

12 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego i prawybory do Parlamentu RP. Zostały one poprzedzone kampanią wyborczą zgłoszonych przez klasy kandydatów. Biorący udział w prawyborach parlamentarnych uczniowie głosowali na wybrany przez siebie Komitet Wyborczy.

Spośród zgłoszonych do SU kandydatów największą ilość głosów zdobył uczeń klasy 3aLO -Maksymilian Wojtas (63 głosy) i to on przez najbliższy rok pełnił będzie urząd przewodniczącego SU. Jego zastępcą został Hubert Janik, uczeń klasy 3bLO (46 głosów), a skarbnikiem został Grzegorz Mucha z 3T (38 głosów). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej. Dziękujemy Komisji Wyborczej ( Grzegorz Libront, Łukasz Jabłoński) za sprawną organizację i przebieg głosowania, a wszystkim uczniom za obywatelską postawę i udział w wyborach.

Samorząd Uczniowski