Takie ciche, ciche święto,
Rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia,
Pamięta Tych, co rozstali się z nami.

Święto rozsnute mgliście
Nad jesiennym, zadumanym światem,
Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,
Zmiotą z grobu zeschłe liście,
Położą kwiatek.

Hanna Łochocka "Dzień zaduszny"  

 

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli. Młodzież naszej szkoły, jak co roku od wielu lat, pamięta nie tylko o najbliższych, ale także o zmarłych nauczycielach, uczniach i pracownikach szkoły. 

30 października członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami  udali się na miejscowy cmentarz, by zapalić symboliczny znicz pamięci. Przy tej okazji uporządkowali i odwiedzili bezimienne i opuszczone mogiły, jak również  groby zmarłych nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły. Wspomnieli ich również we wspólnej modlitwie. Takie działania wprowadzają  młodzież  w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Są świadectwem wzmacnia poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej i  narodowej.