Na początku grudnia 2023 roku Szkolne Koło Wolontariatu w ZSO w Bobowej kolejny raz włączyło się w akcję „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomogliśmy Rodzinie pani Beaty i pana Roberta, którzy wychowują niepełnosprawną córkę Sarę. Jest ona dzieckiem przewlekle chorym, które wymaga całodobowej opieki, dlatego pani Beata nie może podjąć pracy. Za zebrane środki pieniężne zostały zakupione wszystkie rzeczy wskazane przez Rodzinę, jako najbardziej potrzebne. Środki czystości oraz produkty żywnościowe o dłuższym terminie przydatności zostały spakowane przez wolontariuszy, a pozostała kwota została przeznaczona na rehabilitację dla Sary. Dary zostały przekazane Rodzinie w trakcie „Weekendu Cudów”, który w tym roku przypadł na dni 16 -17 grudnia. Rozpakowywaniu paczek towarzyszyło wzruszenie oraz ogromna wdzięczność.

W imieniu obdarowanej Rodziny składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszej szlachetnej paczki. Angażując się w projekt, nie tylko okazaliśmy serce potrzebującym, lecz  już po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy działać wspólnie.