Ruszyła kolejna edycja projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ w zakresie Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000046909. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III Technikum zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu - staż zawodowy, który realizowany będzie w maju bieżącego roku w Grecji. Formularze zgłoszeniowe należy skradać do wychowawców.

Terminarz rekrutacji:

23.11.2023 -  początek akcji informacyjnej,

8-19.01.2024 -  przyjmowanie zgłoszeń uczestników,

22-24.01.2024 -  przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,

25.01.2024 -  ogłoszenie list rankingowych,

25-26.01.2024 -  procedura odwoławcza,

29.01.2023 -  ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w gablocie szkolnej (obok sekretariatu), jak również u p. Agnieszki Gołyźniak – koordynatora projektu.