Etap rejonowy XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża za nami. 9 kwietnia młodzież z klasy pierwszej LO w składzie: Dominika Górska, Zofia Dąga, Marta Dziedzic, Zuzanna Włudyka i Przemysław Kazana dzielnie reprezentowała naszą szkołę. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, którą z pewnością świadomie wykorzystają w przyszłości. Nad przebiegiem mistrzostw czuwała komisja, której przewodniczyła Anna Wirchniańska - członek zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach.  Zachęcamy do obejrzenia filmu z przebiegu zawodów.