W dniu 11.04.2024 r., na zaproszenie dyrektora Szkoły, pani Urszuli Jabłońskiej i Szkolnego Koła Wolontariatu, gościliśmy przedstawicieli Zespołu Misyjnego „Wschód”. Gośćmi byli: br. Robert Krotowski CSsR – sekretarz ZM „Wschód” oraz br. Bartłomiej Laskowski CSsR. 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, by po krótce poznać historię i cele działalności Zespołu oraz wzbogacić wiedzę na temat życia dzieci i młodzieży w krajach, które odwiedzają misjonarze i wolontariusze (Białoruś, Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Zespół Misyjny „Wschód” działa przy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Krakowie. Od kilku lat organizuje i prowadzi rekolekcje dla dzieci i młodzieży za granicą – „Wakacje z Bogiem”. W związku z tym Zespół zaprosił do współpracy naszą Szkołę. Zwrócił się z prośbą o zbiórkę przyborów szkolnych oraz datków pieniężnych, które w tym roku będą rozdawane dzieciom potrzebującym na rekolekcjach w Ukrainie i Mołdawii.   

Zbiórka artykułów szkolnych trwała  w naszej szkole do 30 kwietnia 2024 r. Wszystkim tym, którzy wsparli akcję „Dołącz do Misji” już dziś organizatorzy przesyłają gorące podziękowania.