Europejski Dzień Języków
Kiedy? Obchodzony 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
Dlaczego? Jako apel o podejmowanie nauki języków w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Podejmowane są starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Jak? Tegoroczne obchody w naszej szkole miały nieco inny charakter. Nie mogliśmy się spotkać wszyscy razem w sali gimnastycznej, by słowem i piosenką rywalizować w potyczkach językowych. Nie zrezygnowaliśmy jednak z rywalizacji i głębszego poznania kultury europejskiej i języków europejskich.

Trochę przez zabawę, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej klasy podjęły wyzwania językowe pracując w sześciu zespołach, które wykonywały następujące zadania:

  • - rebusy w języku angielskim,
  • - wyszukiwanie odpowiedzi na pytania odczytywane przez kody QR,
  • - zapisywanie słów cyrylicą,
  • - rozwiązywanie quizu o językach europejskich za pomocą aplikacji Quizizz,
  • - oglądanie filmu o kulturze Wielkiej Brytanii i odpowiadanie na pytania do filmu,
  • - plakat promujący naukę języków obcych.

Odbył się także test leksykalno – gramatyczny dla osób, które pragnęły zmierzyć swe umiejętności oraz interaktywne zadania w języku niemieckim.

Kto zwyciężył? Wszyscy, ponieważ zaangażowali się w pracę i pokazali, że stać ich na wiele. Jednak w ostatecznej klasyfikacji wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – klasa II LO3,
  • II miejsce – ex aequo klasy II Tb 5 oraz II Tb 4,
  • III miejsce – klasa IV T.

Dziękujemy za wspólną zabawę, która jest przecież najprzyjemniejszą formą nauki. Gratulujemy zwycięzcom i apelujemy: nie ustawajcie w wyzwaniach językowych, które uczą, inspirują i bawią. Niech idea Europejskiego Dnia Języków trwa.