Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W piątek 17 września o godzinie 10.00. w naszej szkole rozległ się głos syreny. Był to sygnał, którym wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami oddali hołd poległym i pomordowanym na wschodzie Polakom. Po minucie ciszy, która zapanowała po dźwięku syreny przypomniano o napaści i okupacji naszej ojczyzny przez Sowietów.

Dnia 17 września 1939 roku Armia Czerwona łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, przekroczyła granicę wschodnią państwa polskiego bez wypowiedzenia Polsce wojny. Dzień ten był dla naszej Ojczyzny „nożem w plecy”, jak określił to gen. Władysław Anders, jeden z wybitnych polskich dowódców wojskowych II wojny światowej.

Agresja na Polskę przez Związek Sowiecki wpisywała się w postanowienia tajnego protokołu dołączonego do Paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego 23.08.1939 r. Dokument określał m.in. podział stref wpływów w Europie między III Rzeszą Niemiecką, a stalinowskim reżimem. Stalinowskie władze usprawiedliwiały naruszenie suwerenności państwa polskiego chęcią udzielenia pomocy ludności białoruskiej i ukraińskiej zamieszkujących Kresy Wschodnie, czyli obszary II Rzeczpospolitej na wschodzie oraz tym, że terytorium Polski zostało opuszczone przez ówczesne władze RP i dowództwo wojskowe. Było to nieprawdą, ponieważ rząd RP z Naczelnym Dowództwem przekroczyły granicę dopiero 18 września.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę na obszarze okupowanym przez Stalina aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków, a około 22.5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 8

Pamiętamy o zdradzie i o cierpieniu naszych rodaków, dlatego oddajemy hołd setkom tysięcy polskich obywateli, którzy wywiezieni na „nieludzką ziemię”, nie tracili nadziei, do końca wierząc w powrót do wolnej Polski.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.