Wraz zakończeniem roku szkolnego zakończyliśmy projekt eTwinning "How much does it cost". Projekt miał na celu pokazanie cen tych samych (wybranych) produktów w krajach partnerskich (Polska, Słowacja, Portugalia, Francja, Rumunia, Turcja, Korea Południowa). Zapraszamy do obejrzenia rezultatów.