W miniony czwartek, tj. 8 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali to stypendium w roku szkolnym 2022/2023. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

W wydarzeniu zorganizowanym w Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu pamiątkowe dyplomy wręczyli Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Adam Skwarło - dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Nasi tegoroczni stypendyści to: Aneta Kawa z klasy IVbT w zawodzie technik hotelarstwa, Justyna Warzecha z klasy IVbT w zawodzie technik rachunkowości oraz Aleksander Prokop z klasy IV LO.

Serdecznie gratulujemy Naszym Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!