W tym roku społeczność ZSO obchodziła uroczystość Dnia Patrona Szkoły w dwóch etapach. Pierwsza część polegała na przygotowaniu przez uczniów prezentacji dotyczących miłości, twórczości i kobiet w życiu Henryka Sienkiewicza, kolejno należało pięknie przeczytać i nagrać wybrany fragment „Potopu” oraz wykonać fotografię pt: Ja, Sienkiewicz.

Druga część konkursowa odbyła się 5 grudnia, podczas której uczniowie obejrzeli trzy najlepsze prezentacje, wyłonione przez komisję konkursową oraz wykonali kolejne zadania, m.in., napisali wiersz o wybranej powieści Sienkiewicza, zredagowali list do wybranej osoby, w którym zachęcili do przeczytania wybranego dzieła pisarza, oprócz tego przygotowali zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących bohaterów wybranych utworów, opracowali krzyżówkę i narysowali plakaty reklamujące wybrany utwór Henryka Sienkiewicza. Pracy było sporo, trzeba było wykazać się znajomością nie tylko lektur, kreatywnością , a przede wszystkim umiejętnością pracy w grupie. 

Dzięki wszystkim konkurencjom młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na wielu płaszczyznach, a przy tym doskonale się bawić. Na podstawie zebranych prac jury konkursu wyłoniło zwycięskie klasy, które najlepiej wykonały zadania.

Wyniki ogłoszono na uroczystej akademii poświęconej naszemu Patronowi, połączonej z uroczystościami z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 19 grudnia cała społeczność szkolna przybyła na ogłoszenie wyników Międzyklasowego Konkursu Poświęconego Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Na to spotkanie przybyli także zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

W niezwykłej, świątecznej atmosferze, w otoczeniu pięknej dekoracji odczytano najważniejsze fakty z życia i twórczości naszego Patrona, a następnie Pani Dyrektor ogłosiła wyniki konkursu oraz wręczyła nagrody zwycięzcom. Organizacja takiej formy obchodów Dnia Patrona Szkoły jest dobrą okazją do tego, by uczyć się poprzez zabawę, zdobywać wiedzę i integrować.