Miło nam poinformować, że Technikum naszej Szkoły odznaczone zostało w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 Brązową Tarczą. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę szkoły, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Techników obejmują: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Gratulujemy absolwentom rocznik 2022, których wynik przełożył się na sukces Szkoły oraz nauczycielom za ich przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych.