Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotychczas przekazała gorlickiemu szpitalowi sprzęt za ponad 600 tysięcy złotych. Razem 275 sztuk sprzętu i urządzeń, między innymi: kardiomonitor z wyposażeniem, łóżka młodzieżowe i dziecięce, zestaw do rejestracji ciśnienia metodą holtera z wyposażeniem BR-102 PLUS, aparat KTG EDAN, inkubator transportowy z aparatem NCPAP, aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, kardiomonitor UMC 15, inkubator zamknięty typ ATOM AIR INCU, aparat USG MyLabX6, pompy strzykawkowe z wyposażeniem, pompa infuzyjna z wyposażeniem doda. Sprzęt ten służy pacjentom szpitala od noworodka do seniora.