W 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oddaliśmy jej hołd uroczystą akademią, ukłonem dla ofiar, słowami patriotycznych pieśni, obrazem utrwalającym bolesną historię, odświętnym strojem, chwilą refleksji.

Dostaliśmy tę wolność w darze od naszych przodków. Swoją wdzięczność możemy wyrażać dbając o piękno mowy polskiej, szanując burzliwe dzieje naszego narodu.

Organizatorzy tegorocznych obchodów starali się zaangażować całą społeczność szkolną. Klasy rywalizowały w 3 konkursach: narrator, pieśń patriotyczna, plakat „Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 w obronie granic i niepodległości”

Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwały bezstronne komisje, które wyłoniły zwycięzców. Ogólna klasyfikacja „niepodległościowa” przedstawia się następująco:

  • I miejsce klasa IV Ta
  • II miejsce klasa III LO
  • III miejsce klasa II Ta

Dodatkowo 5 najlepszych plakatów zostanie wysłanych na konkurs międzynarodowy.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim życzymy, by losy ojczyzny nie były nikomu obojętne.