Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla uczniów ZSO w Bobowej na NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a) PRACA PLASTYCZNA – format B5, technika dowolna;
b) PRACA POLIGRAFICZNA – format B5, plik z rozszerzeniem PNG lub PDF.

W odpowiedzi na apel MEN przystąpiliśmy do akcji i w przeddzień wielkiego święta wszystkich Polaków - 10 listopada o godzinie 11.11 - połączeni wspólną platformą edukacyjną odśpiewaliśmy dumnie słowa „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie całego kraju informujemy, że od 26 października do 06 listopada 2020 r. nauczanie we wszystkich oddziałach będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z pomocą dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy MS Teams. Do 8 listopada 2020 r. zostają zawieszone praktyki zawodowe, a w e-dzienniku dostępny jest już nowy plan lekcji. Kolejne informacje przekazywać będziemy za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz platformy MS Teams.

„Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy…” Pod takim hasłem obchodzony był tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający rocznicę postania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14.10. 1773 roku. Nauczyciel istotnie ma prowadzić, wskazywać drogę do zdobycia wiadomości i umiejętności, swą postawą udowadniać, że mądrość to cnota, o którą warto zabiegać.

Od dwudziestu lat w całej Polsce i we wszystkich środowiskach polonijnych w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzony jest DZIEŃ PAPIESKI. W każdym roku ma on swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. W bieżącym roku tym hasłem są słowa: Totus Tuus (Cały Twój). Słowa te wybrał sobie ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym miały innowacyjny charakter, ze względu na panujące ograniczenia i procedury sanitarno-epidemiologiczne. Odbyły się one -zgodnie z planem pracy SU - 28.09.2020 r. w formie elektronicznej, za pomocą platformy Microsoft Teams. W wyniku głosowania, funkcję przewodniczącej SU będzie pełniła uczennica klasy 2LO4 Kinga Fyda, zastępcy - Dawid Gniadek z kl. 3Tb, a skarbnika - Justyna Mucha z kl. IITa4. Dziękujemy wszystkim głosującym oraz pozostałym kandydatom za udział w wyborach i zapraszamy do współpracy z nowo wybranym SU. Spośród wyborców zostanie wylosowanych trzech uczniów, którzy otrzymają słodkie nagrody za wzorową postawę ucznia.

Europejski Dzień Języków
Kiedy? Obchodzony 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
Dlaczego? Jako apel o podejmowanie nauki języków w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. Podejmowane są starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Jak? Tegoroczne obchody w naszej szkole miały nieco inny charakter. Nie mogliśmy się spotkać wszyscy razem w sali gimnastycznej, by słowem i piosenką rywalizować w potyczkach językowych. Nie zrezygnowaliśmy jednak z rywalizacji i głębszego poznania kultury europejskiej i języków europejskich.

Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a jego przedmiotem była praca artystyczna na temat Żołnierzy Niezłomnych. To właśnie plakat naszej uczennicy, a teraz już absolwentki – Anny Babicz został doceniony za pomysłowość i oryginalność. Miło nam poinformować o sukcesie naszej absolwentki oraz złożyć gratulacje.

W poniedziałek, 28 września 2020 r. odbędą się w Naszej Szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Głosować można od 7 rano (klikając w kartę wyborczą), po zalogowaniu się do usługi OFFICE365.

Możesz wypełnić ankietę po zalogowaniu się do usługi Offece365.

 

Uczniowie klas pierwszych mogą już włączyć się do platformy Office365. Praca online, zdalnie i w chmurze internetowej, gromadzenie i udostępnianie dokumentów na wirtualnym dysku, uruchamianie Word’a i innych aplikacji, otwieranie dokumentów, na dowolnym urządzeniu, komunikowanie się z innymi za pomocą tekstu, audio i video... to tylko niektóre z możliwości, na jakie pozwala platforma. Więcej informacji po zalogowaniu się do e-dziennika w module OFFICE365.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców uczniów klas:

I Liceum Ogólnokształcącego i I, III, IV Technikum
w dniu 03.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15:30

oraz

II Liceum Ogólnokształcącego i II Technikum
04.09.2020 r. (piątek) o godz. 15:30

na spotkanie z wychowawcami.

Prosimy o zabranie ze sobą długopisu.
Przypominamy o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego podczas zebrania (maseczki/przyłbice oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły).

Inauguracja roku szkolnego 2020 / 2021 już za nami. Z niepokojem, ale też entuzjazmem i ufnością patrzymy w przyszłość, wierząc, że bezpiecznie i twórczo uda nam się przeżyć ten rok. Szukajmy inspiracji i życiowej mądrości u tych, którzy zapisali się w historii i których słowa są ponadczasowe. Odpowiedzmy na apel wieszcza:

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; Łam, czego rozum nie złamie: Młodości! orla twych lotów potęga, Jako piorun twoje ramię.”

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy 1 września Mszą św. o godz.8.00 w kościele parafialnym.
Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych,
gdzie będą uczestniczyć w transmisji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Wejście do szkoły odbywa się zgodnie z zamieszczonym poniżej planem:

  • wejście koło szatni: uczniowie klas: 1LO (sala 5), 4T (sala 6);
  • wejście przez nową klatkę schodową: uczniowie klas: 2LO 3 (sala 29), 1bT (sala 27), 3aT (sala 25),2Tb5 (sala 14), 3bT (sala 15), 2Ta5 (sala 16);
  • wejście główne koło sekretariatu szkoły: uczniowie klas:2Ta4 (sala 2), 1aT (sala 19), 2LO4 (sala 17), 2Tb4 (sala 18).

Przypominamy o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
oraz w czasie trwania całego roku szkolnego (maseczki/przyłbice i dezynfekcja rąk).

 Nadszedł czas zakupu podręczników. W związku z tym przypominamy o możliwości skorzystania z elektronicznego kuponu rabatowego w sieci stacjonarnych księgarni Bookland i na bookland.com.pl. 

W nietypowych okolicznościach zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Nie było uroczystej akademii, hymnu, braw dla uczniów wyróżnionych. Klasy spotykały się tylko w swoim gronie, aby odebrać świadectwa z zachowaniem reżimu sanitarnego, a tradycyjny uścisk dłoni zastąpiły co najwyżej gratulacje z łokcia. Pani Dyrektor Urszula Jabłońska starała się jednak do każdej klasy skierować kilka krzepiących słów na temat bezpieczeństwa i twórczego wykorzystania wakacji. Niezwykłość wydarzenia udokumentował pan Wacław Libront - pamiątkowym zdjęciem „bliscy i oddaleni”.